Z21 mobile

Als de app Z21 mobile juist is geïnstalleerd en uw klikt op de app, komt het menuscherm te voorschijn, zie de afbeelding links.

Een korte samenvatting van de diverse menu-items:

  • Railvoertuiginstellingen. Hier worden alle locomotieven ingevoerd, die worden ingezet op de modelbaan.
  • Seinhuisinstellingen. Hier kan het spoorverloop en de aanwezige wissels worden aangestuurd (*).
  • CV programmering. Hiermee kunnen de decoders worden geprogrammeerd.
  • Laden cabine. In de Z21 kunnen cabines van diverse locomotieven worden ingevoerd. Rijden zoals een echte machinist (*).
  • Info. Informatie over de app Z21 mobile. In deze handleiding wordt gebruikt gemaakt van de versie 2.5.2.
  • Exporteren. Hiermee kan de modelbaan worden geëxporteerd naar een externe opslagmedium of verzonden via de mail.
  • Importeren. Hiermee kan een modelbaan, met alle instellingen, worden geïmporteerd.
  • Selecteer de baan geeft een keuzemogelijkheid welke modelbaan dient te worden aangestuurd.
  • App instellingen. Hier staat onder meer het IP-adres van de Z21 centrale. Het tablet dient wel verbonden te zijn met de meegeleverde router.
  • Z21 Instellingen. Railspanning, noodstop, etc., kunnen hier worden afgesteld.

(*) Deze twee items worden vooralsnog niet gebruikt, een uitleg zal pas op een later tijdstip worden toegevoegd aan deze handleiding.

Midden tussen de twee rijen items, staat een witte pijl naar rechts. Via deze witte pijl kom je in het hoofdscherm van de Z21, zie afbeelding rechts.

Standaard staan een aantal locomotieven in de Z21 mobile. Deze kunnen eenvoudig worden verwijderd en vervangen. Midden boven staat
een knop voor de noodstop, rechtsboven het symbool of de Z21 mobile met de WiFi-router is verbonden of niet.

Lees verder op Selectie modelbaan.