Installatie van de Z21

Het aansluiten van de Z21 Digitale Centrale en de meegeleverde WiFi-router is uiterst eenvoudig:

 • Plaats de Z21 digitale centrum op een eenvoudig te bereiken plaats op de modelbaan.
 • Koppel de bijgeleverde kabel aan de rails. Wees er zeker van dat de aansluiting goed zit.
 • Steek de kabel komende vanaf de aansluitrails in de aansluiting “Main Track” van de Z21.
 • Sluit de voeding aan op de aansluiting “DC Power”.
 • Steek de stekker van de voeding in het stopcontact.

Het in gebruik nemen van de WLAN-Router.
Om de modelbaan te kunnen bedienen, bijvoorbeeld via de Smartphone of Tablet, wordt de Z21 Digitale Centrale aangesloten op de meegeleverde WLAN-Router.

 • Plaats de WLAN-Router op of in de buurt van de Z21 Digitale Centrale. Kies de plaats zodanig, dat een storingsvrije verbinding tussen WLAN-Router en de Smartphone of Tablet verzekerd is.
 • Sluit de meegeleverde netwerkkabel aan op de LAN-poort van de Z21 en op een van de LAN-poorten van de WLAN-Router.
 • Als er een internetverbinding is, kan de WLAN-Rrouter via de WAN-poort worden aansluiten op de router voor de Internet-provider. Dan heeft men de mogelijkheid om vanaf de smartphone of tablet-pc op elk gewenst moment via de bestaande verbinding met het internet een update te starten of informatie op te halen.
 • Steek de stroom-adapter van de WLAN-Router in het stopcontact.

Via de Z21 mobile-app wordt de verbinding tot stand gebracht en u bent gereed!
Het Z21 digitaal systeem is nu klaar voor gebruik.

Op de voor- en achterkant van de Z21 treffen we een aantal aansluitpunten aan.
De voorzijde bevinden zich, naast de stopknop, een controle-led en twee aansluitingen voor de X-BUS.
De verschillende statussen van de controle-led:

 • Blauw: gereed voor gebruik.
 • Knipperend blauw: noodstop uitgevoerd.
 • Rood: kortsluiting over overbelast.
 • Groen: de Z21 programmeert. 

Op de achterzijde treffen we de aansluitingen aan voor:

 • CAN-BUS.
 • Lokaal netwerk, hiermee wordt de Z21 verbonden met de meegeleverde WLAN-Router.
 • X-BUS.
 • R-BUS, voor terugmelding.
 • Loco-Net, voor het aansluiten van diverse DCC componenten, bijvoorbeeld de Profi-Boss.
 • Booster, aansluiting voor de digitale Booster van Fleischmann/Roco (artikelnummer 10765).
 • Sniffer-Bus, via deze aansluiting is het mogelijk om een centrale zoals het Twin-Center aan te sluiten.
 • De programmeerrails.
 • De modelbaan zelf.
 • De DC-voeding.

Deze zwarte Z21 verschilt duidelijk met de witte z21-start en de z21 (kleine letters ‘z’), zie deze vergelijkingstabel (PDF)

Lees verder op Installatie van de Z21 app.