Aansluiten van de Z21

Het aansluiten van de Z21 Digitale Centrale en de meegeleverde WiFi-router is uiterst eenvoudig:

 • Plaats de Z21 digitale centrale op een eenvoudig te bereiken plaats op de modelbaan.
 • Koppel de bijgeleverde kabel aan de rails. Wees er zeker van dat de aansluiting goed zit.
 • Steek de kabel komende vanaf de aansluitrails in de aansluiting “Main Track” van de Z21.
 • Sluit de voeding aan op de aansluiting “DC Power”.
 • Steek de stekker van de voeding in het stopcontact.

Het in gebruik nemen van de WLAN-Router.
Om de modelbaan te kunnen bedienen, bijvoorbeeld via de Smartphone of Tablet, wordt de Z21 Digitale Centrale aangesloten op de meegeleverde WLAN-Router.

 • Plaats de WLAN-Router op of in de buurt van de Z21 Digitale Centrale. Kies de plaats zodanig, dat een storingsvrije verbinding tussen WLAN-Router en de Smartphone of Tablet verzekerd is.
 • Sluit de meegeleverde netwerkkabel aan op de LAN-poort van de Z21 en op een van de LAN-poorten van de WLAN-Router.
 • Als er een internetverbinding is, kan de WLAN-Rrouter via de WAN-poort worden aansluiten op de router voor de Internet-provider. Dan heeft men de mogelijkheid om vanaf de smartphone of tablet-pc op elk gewenst moment via de bestaande verbinding met het internet een update te starten of informatie op te halen.
 • Steek de stroom-adapter van de WLAN-Router in het stopcontact.

Via de Z21 mobile-app wordt de verbinding tot stand gebracht en u bent gereed!
Het Z21 digitaal systeem is nu klaar voor gebruik.

Op de voor- en achterkant van de Z21 treffen we een aantal aansluitpunten aan.
De voorzijde bevinden zich, naast de stopknop, een controle-led en twee aansluitingen voor de X-BUS.
De verschillende statussen van de controle-led:

 • Blauw: gereed voor gebruik.
 • Knipperend blauw: noodstop uitgevoerd.
 • Rood: kortsluiting over overbelast.
 • Groen: de Z21 programmeert. 

Op de achterzijde treffen we de aansluitingen aan voor:

 • CAN-BUS.
 • Lokaal netwerk, hiermee wordt de Z21 verbonden met de meegeleverde WLAN-Router.
 • X-BUS.
 • R-BUS, voor terugmelding.
 • Loco-Net, voor het aansluiten van diverse DCC componenten, bijvoorbeeld de Profi-Boss.
 • Booster, aansluiting voor de digitale Booster van Fleischmann/Roco (artikelnummer 10765).
 • Sniffer-Bus, via deze aansluiting is het mogelijk om een centrale zoals het Twin-Center aan te sluiten.
 • De programmeerrails.
 • De modelbaan zelf.
 • De DC-voeding.

Deze zwarte Z21 verschilt duidelijk met de witte z21-start en de z21 (kleine letters ‘z’), zie deze vergelijkingstabel (PDF)

De Z21 App.
De Z21 App dateert van 2012 en de huidige versie is v 3.2.1 van 02 augustus 2017.
Deze applicatie kan worden gebruikt vanaf de Android-versie 4.4 en draait dus ook op de huidige versie 9.0.

De nieuwe Z21 App is geïntroduceerd in 2018.
Deze applicatie, de hier besproken versie is de 1.2.3 (4646) van 7 november 2019, kan alleen worden gebruikt op telefoons en tablet die minimaal voorzien zijn met de Android versie 5.0.

Lees verder op Installatie van de Z21 App versie 2012 of de Z21 App versie 2018.