Testen en programmeren

In de modelbaan zelf is een programmeerrails opgenomen, maar in de praktijk blijkt dat de locomotieven en treinstellen eenvoudiger en sneller zijn te programmeren op een aparte testrails. Het programmeren gebeurt met de Fleischmann PROFI-BOSS.
In een enkel geval komt er ook een analoge locomotieven op de rails. Daarom zijn de aansluitingen zo uitgevoerd dat er snel een gewone transformator kan worden aangesloten. Aan de linkerzijde van de testrails steken twee railstaven enkele centimeters door het houten stootblok. Met behulp van klemmen kunnen zowel de analoge transformator, als de digitale PROFI-BOSS snel worden aangesloten.
Op de rechterhelft van de testrails is bovenleiding aangebracht. Hiermee kunnen de pantografen van de elektrische locomotieven en treinstellen worden gejusteerd. Met een naar omhoog gebogen ‘inrijdraad’ worden de pantografen naar beneden gedrukt.

Testen en programmeren 01 Testen en programmeren 02
Het werkblad met testrails. Fleischmann serie 103 op de testrails.
 Testen en programmeren 03 Testen en programmeren 04
Simpele aansluiting voor analoog of digitaal. Hier de Fleischmann PROFI-BOSS bevestigd aan de testrails.
Testen en programmeren 05 Testen en programmeren 06
De rechtse helft is voorzien van bovenleiding. Detail inrijdraad.
Testen en programmeren 07 Testen en programmeren 08
Fleischmann serie 103 nadert de bovenleiding. De pantograaf wordt naar beneden gedrukt.
Testen en programmeren 09 Testen en programmeren 10
De pantograaf in de laagste stand. De Fleischmann serie 103 geheel onder de draad.