Tijdperk VI

Tijdperk VI: 2006 – heden

Dit tijdperk kenmerkt zich vooral door de verscheidenheid van vervoerders die naast de traditionele nationale spoorwegmaatschappijen op het spoorwegnet opereren.

Tijdperk6-1VI: 2006 – Heden
Naast de traditionele spoorwegmaatschappijen rijden er talrijke particuliere vervoerders met eigen materieel over de bestaande spoorlijnen in personen en/of goederenverkeer. Kenmerken zijn vooral de verscheidenheid aan materieel, maar ook de kleurconcepten en opschriften. Overbodige infrastructuur wordt opgeheven en er vindt een sterke afbouw plaats van nevenlijnen. Grote stationsgebouwen vindt men alleen in de grote steden terug, kleinere stations krijgen andere bestemmingen (restaurants, etc) en worden kaartautomaten geplaatst.
Het vervoer geschiedt steeds meer grenzeloos. De meer-systemen-locomotieven rijden onder de verschillende stroomspanningen van bijvoorbeeld Nederland rechtstreeks naar Polen, Oostenrijk of Zwitserland.

In 2007 wordt het nieuwe UIC-nummerschema ingevoerd. Het baknummer bestaat nu uit 12 cijfers. In dit tijdperk vindt ook de overgang plaats van de bestaande internationale overeenkomsten (RIC, RIV, etc) naar nieuwe EU-conforme voorschriften (OTIF, TSI).

Tijdperk6-2Opheffing van de gemeenschappelijke exploitatie van goederenwagens (EUROP en OPW).
Nationale hogesnelheidslijnen in het personenverkeer groeien uit tot een samenhangend internationaal spoorwegnet.
Er vindt een forse inkrimping plaats van het goederenverkeer met de daarbij behorende afbouw van de goederen- en rangeerstations.
De in 1999 opgerichte DB Cargo werd in 2003 hernoemd naar DB Raillion en in 2008 naar DB Schenker Rail.

Tijdperk6-3