Exit voor Brauhofen

De frequente bezoekers van de website hadden het al gemerkt; het werk aan de modelbaan Brauhofen ligt al sinds half mei 2017 helemaal stil.

Nadat mijn echtgenote in mei 2017 was opgenomen in het ziekenhuis, kwam de modelspoorhobby knarsend tot stilstand.
Na haar overlijden in augustus van dit jaar is er veel veranderd in mijn leven en dus ook in de hobbysfeer.

Het project Brauhofen wordt niet gecontinueerd en de modelbaan wordt in de komende maanden ontmanteld.
De nieuwsberichten omtrent de bouw zijn verplaatst naar het menu-item ‘Oude Modelbaan 2013‘.

Of ik in de toekomst nog een nieuwe modelspoorbaan zal ontwerpen en bouwen is nog niet zeker.
De toekomst zal dit uitwijzen!